Implantologie

Zubní implantát je ideální řešení pro každého, kdo potřebuje nahradit jeden či více zubů a nespokojí se s můstky nebo snímací náhradou. Implantáty jsou kotevní pilíře zaváděné do čelistních kostí, sloužící k náhradě chybějícího zubu nebo zubů a také k ukotvení náhrady v případě bezzubé čelisti.

Implantáty jsou zhotovené z titanu nebo z kombinace titanu a zirkonoxidu (materiál ROXOLID).
Předpokladem pro úspěšné a bezpečné ošetření je pečlivá analýza situace v ústech. Nedílnou součástí plánování výkonu je také analýza 3D rentgenového snímku, která nám ještě před výkonem umožní vybrat ten nejvhodnější rozměr implantátu pro danou situaci a rovněž nás upozorní na možné kostní defekty v místě plánované implantace. Implantát je tak možné naplánovat na milimetr přesně, čímž eliminujeme možná rizika na minimum. V případě nedostatku kosti k zavedení implantátu je také nutný doplňující výkon, tzv. augmentace kosti.

 

Augmentace

Provádíme i náhradu kosti, tzv. augmentaci kosti, pokud je v čelisti nedostatek kosti pro implantát.
Od menších augmentací – horizontálních, za užití vlastní kosti společně se syntetickou nebo bovinní kostí, která se následně kryje kolagenní membránou, až po větší blokové augmentace s odběrem vlastní kosti z dolní čelisti, která se následně fixuje pomocí šroubků do místa s nedostatkem kosti. I zde se kombinuje vlastní materiál s materiálem syntetickým a vše se překrývá nevstřebatelnou membránou. S odstupem několika měsíců pak můžeme implantovat.
Někdy mohou být ztráty kosti i většího rozsahu – ve smyslu vertikálním i horizontálním. I tyto ztráty se dají řešit augmentačními postupy v podobě řízené tkáňové regenerace – tzv. guided bone regeneratin, kterou jsme schopni provést.
Po těchto zákrocích často musí následovat zvětšení objemu měkkých tkání.

Zavádíme implantáty špičkových značkových systémů. Straumann (Švýcarsko). Tento systém patří k nejlépe hodnoceným systémům na celém světě. Bicon (USA) implantáty z kategorie short implants(krátké implantáty) které jsou metodou volby tam kde je nedostatek kosti a kam z tohoto důvodu nelze bez pomocných operačních výkonů bezpečně zavést jiné zubní implantáty. Léčbu defektu po ztrátě zubu (nebo zubů) provádíme ve dvou fázích. V první fázi zavedeme implantát a ve druhé fázi na něj zhotovíme protetickou náhradu.

Implantologií se na naší klinice zabývá MDDr. Iva Michalusová.

Dne 24.7.2020, v Praze

Vážení klienti,

Na základě nařízení MZČR Vás žádáme, abyste dodržovali kompletní zakrytí dýchacích cest po celou dobu pobytu na našich klinikách včetně pravidelné dezinfekce rukou.
Děkujeme za pochopení

Czech Dental Holding