Implantologie

Zubní implantát je ideální řešení pro každého, kdo potřebuje nahradit jeden či více zubů a nespokojí se s můstky nebo snímací náhradou. Implantáty jsou kotevní pilíře zaváděné do čelistních kostí, sloužící k náhradě chybějícího zubu nebo zubů a také k ukotvení náhrady v případě bezzubé čelisti.

Implantáty jsou zhotovené z titanu nebo z kombinace titanu a zirkonoxidu (materiál ROXOLID).
Předpokladem pro úspěšné a bezpečné ošetření je pečlivá analýza situace v ústech. Nedílnou součástí plánování výkonu je také analýza 3D rentgenového snímku, která nám ještě před výkonem umožní vybrat ten nejvhodnější rozměr implantátu pro danou situaci a rovněž nás upozorní na možné kostní defekty v místě plánované implantace. Implantát je tak možné naplánovat na milimetr přesně, čímž eliminujeme možná rizika na minimum. V případě nedostatku kosti k zavedení implantátu je také nutný doplňující výkon, tzv. augmentace kosti.

 

Augmentace

Provádíme i náhradu kosti, tzv. augmentaci kosti, pokud je v čelisti nedostatek kosti pro implantát.
Od menších augmentací – horizontálních, za užití vlastní kosti společně se syntetickou nebo bovinní kostí, která se následně kryje kolagenní membránou, až po větší blokové augmentace s odběrem vlastní kosti z dolní čelisti, která se následně fixuje pomocí šroubků do místa s nedostatkem kosti. I zde se kombinuje vlastní materiál s materiálem syntetickým a vše se překrývá nevstřebatelnou membránou. S odstupem několika měsíců pak můžeme implantovat.
Někdy mohou být ztráty kosti i většího rozsahu – ve smyslu vertikálním i horizontálním. I tyto ztráty se dají řešit augmentačními postupy v podobě řízené tkáňové regenerace – tzv. guided bone regeneratin, kterou jsme schopni provést.
Po těchto zákrocích často musí následovat zvětšení objemu měkkých tkání.

Zavádíme implantáty špičkových značkových systémů. Straumann (Švýcarsko). Tento systém patří k nejlépe hodnoceným systémům na celém světě. Bicon (USA) implantáty z kategorie short implants(krátké implantáty) které jsou metodou volby tam kde je nedostatek kosti a kam z tohoto důvodu nelze bez pomocných operačních výkonů bezpečně zavést jiné zubní implantáty. Léčbu defektu po ztrátě zubu (nebo zubů) provádíme ve dvou fázích. V první fázi zavedeme implantát a ve druhé fázi na něj zhotovíme protetickou náhradu.

Implantologií se na naší klinice zabývá MDDr. Iva Michalusová.