Rovnátka

V rámci spolupracující kliniky Erpet Medical nabízíme našim pacientům i ortodontickou péči.

Ošetřující Lékař: MDDr. Leona Medůsková

Objednání je možné na tel.: +420 221 595 000
V případě dotazů nám můžete napsat na: recepce@medical.erpet.cz
Adresa kliniky: Pštrossova 10, Praha 1

Odkaz přímo na stránky kliniky: http://www.erpetmedical.cz

ORTODONTICKÁ KONZULTACE
Pokud má pacient žádanku na ortodontickou konzultaci od zubního lékaře, je toto vyšetření zdarma. V opačném případě nebo pokud nemá české pojištění, hradí pacient 400 Kč.

JAK PROBÍHÁ ORTODONTICKÁ KONZULTACE
První návštěvou u ortodontisty bývá konzultace, kde je posouzena vada, nastíněn pravděpodobný postup léčby a vhodný věk k zahájení terapie. V případě, že se pacient rozhodne pro léčbu, následuje vstupní vyšetření, které zahrnuje zhotovení fotografií, scanů nebo otisků čelistí a RTG snímků. Díky těmto podkladům zhotoví lékař léčebný plán, často i několik variant, který s pacientem na další návštěvě probere společně s průběhem terapie, finančním plánem a náročností na dentální hygienu. Po vzájemné domluvě se zahájí individuální ortodontická terapie.

Dne 24.7.2020, v Praze

Vážení klienti,

Na základě nařízení MZČR Vás žádáme, abyste dodržovali kompletní zakrytí dýchacích cest po celou dobu pobytu na našich klinikách včetně pravidelné dezinfekce rukou.
Děkujeme za pochopení

Czech Dental Holding