Rovnátka

V rámci spolupracující kliniky Erpet Medical nabízíme našim pacientům i ortodontickou péči.

Ošetřující Lékař: MDDr. Leona Medůsková

Objednání je možné na tel.: +420 221 595 000
V případě dotazů nám můžete napsat na: recepce@medical.erpet.cz
Adresa kliniky: Pštrossova 10, Praha 1

Odkaz přímo na stránky kliniky: http://www.erpetmedical.cz

ORTODONTICKÁ KONZULTACE
Pokud má pacient žádanku na ortodontickou konzultaci od zubního lékaře, je toto vyšetření zdarma. V opačném případě nebo pokud nemá české pojištění, hradí pacient 400 Kč.

JAK PROBÍHÁ ORTODONTICKÁ KONZULTACE
První návštěvou u ortodontisty bývá konzultace, kde je posouzena vada, nastíněn pravděpodobný postup léčby a vhodný věk k zahájení terapie. V případě, že se pacient rozhodne pro léčbu, následuje vstupní vyšetření, které zahrnuje zhotovení fotografií, scanů nebo otisků čelistí a RTG snímků. Díky těmto podkladům zhotoví lékař léčebný plán, často i několik variant, který s pacientem na další návštěvě probere společně s průběhem terapie, finančním plánem a náročností na dentální hygienu. Po vzájemné domluvě se zahájí individuální ortodontická terapie.