Smluvní pojišťovny

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

209   Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

207 Oborová pojišťovna bank a pojišťoven

211  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

201  Vojenská zdravotní pojišťovna

205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Registrační poplatky nevybíráme. Poskytujeme celou šíři tzv. standardního (tzn. bez finanční účasti pacienta) ošetření.

Ceny nadstandardních výkonů: viz nabídka ceník.

Dne 24.7.2020, v Praze

Vážení klienti,

Na základě nařízení MZČR Vás žádáme, abyste dodržovali kompletní zakrytí dýchacích cest po celou dobu pobytu na našich klinikách včetně pravidelné dezinfekce rukou.
Děkujeme za pochopení

Czech Dental Holding