Stomatochirurgie

Naše klinika je Vám připravena poskytnout veškeré stomatochirurgické výkony. Od širokého spektra stomatochirurgických zákroků, vč. zavádění dentálních implantátů, přes náročné doplnění kostí před implantací, také parodontální chirurgii a ošetření rizikových pacientů.

Stomatochirurgy naší kliniky jsou MDDr. Robert Plachý a MDDr. Dan Ulmann, lékaři s několikaletou praxí ve fakultní nemocnici se specializací v ústní, čelistní a obličejové chirurgii. I nadále se zaměřují na nejmodernější postupy v implantologii.

Při významném poškození zubů kazem, zánětem nebo úrazem musí dojít k extrakci zubu. Nejčastějším zákrokem stomatochirurige bývá trhání zubů moudrosti. Veškeré zákroky se vykonávají v lokální anestezii, tedy při znecitlivění daného místa, s individuálním přístupem a maximální šetrností.

Poskytujeme:

  • jednoduché extrakce dočasných a stálých zubů
  • komplikované extrakce a mnohočetné extrakce, vybavení zubů moudrosti, zalomených a ponechaných kořenů z dřívějších extrakcí
  • vybavení cyst, resekce kořenového hrotu
  • úprava měkkých a tvrdých tkání dutiny ústní před zhotovením protetických náhrad
  •  autotranplantace
  • zavedení aktivních tahů
  • ošetření rizikových pacientů

CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBŮ MOUDROSTI
PRESERVACE LŮŽKA
AUTOTRANSPLANTACE

V případě vhodné indikace jsme schopni ztrátu zubu nahradit vlastním zdravým zubem pacienta. Nejdříve je provedena extrakce poškozeného zubu, následně extrakce zubu transplantovaného (nejčastěji se jedná o zub moudrosti). Ten je následně vložen do lůžka po poškozeném zubu nebo do předem vytvořené štoly. Transplantovaný zub je v novém umístění zafixován. Za 2 – 3 týdny je třeba zub endodonticky ošetřit. Autotransplantace zubů je dobrá alternativa náhrady zubu namísto zubního můstku nebo i implantátu. Musí být ale splněny jisté podmínky. Často může být před i po autotrasnplantaci nutná ortodontická terapie nebo také protetická úprava korunky.