MDDr. Iva Michalus

Životopis

Stomatochirurgie, implantologie, orální a maxillofaciální chirurgie

Nositelka specializační atestace z ústní, čelistní a obličejové chirurgie s dlouhodobou praxí v tomto oboru. Autorka a přispěvatelka mnoha odborných mezinárodních i domácích přednášek, článků a odborných textů. S více než sedmiletou praxí na oddělení maxillofaciální chirurgie Stomatologické kliniky dětí a dospělých FN v Motole a 2. LF UK. Působila také jako odborný asistent výuky studentů Všeobecného lékařství 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dále pokračuje v postgraduálním studiu na 1. Lékařské fakultě Univerity Karlovy, obor Biochemie a patobiochemie pod vedením prof. Dr. Ing. Radovana Hynka. V roce 2010 – udělen titul MDDr. 2017 – specializační atestace v orální a maxillofaciální chirurgii. Osvědčení odbornosti – praktický zubní lékař, stomatochirurgie. Od roku 2018 v přípravě odbornosti parodontologie.

Povolání

– leden 2018 – dosud: Stomat, s.r.o.: Stomatochirurgie, implantologie
– srpen 2010 – prosinec 2017: Sekundární lékařka na oddělení maxillo-faciální chirurgie stomatologické kliniky dětí a dospělých FN v Motole a 2. LF UK

– září 2010 – prosinec 2017:
Odborný asistent výuky studentů Všeobecného lékařství 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Obor činnosti:

– Orální a maxillo-faciální chirurgie se specializační atestací v dubnu 2017

– Zubní lékařství s osvědčením odbornosti PZL

– Stomatochirurgie s osvědčením odbornosti, implantologie

– Parodontologie (v přípravě od března 2018)

Vzdělání

– 2005-2010: 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – Zubní lékařství

– 2010-2018: 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy postgraduální studium – Obor: Experimentální chirurgie. Téma: Srovnání účinků kortikoterapie a terapi chirurgické u hemangiomů a cévních malformací

– od 2019: 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – postgraduální studium
Obor: Biochemie a patobiochemie. Téma: Vývoj a implementace nových přístupů umožňujících proteomickou charakterizci kostních tkání ve stomatochirurgii.

– Pravidelná účast na mezinárodních stomatologických, parodontologických a maxillo-faciálních kongresech s aktivní účastí

– Účast na AOCMF kurzech (09/2014- Praha,09/2015 Řím)

– Opakované dlouhodobé pobyty v zahraničí 2001-2009